Ett industriellt perspektiv. Vetenskapligt tänk.

Vi hjälper startups och investerare, löser material- och processproblem och vitaliserar industriella miljöer.


  • Industriella materialanalyser
  • Kemisk felsökning och utredningar åt läkemedelsföretag
  • Identifiering av partiklar och föroreningar
  • Driftstopp, skador, haverier, avvikelser
  • Projektansökningar
  • Innovationspartner åt mindre företag

  • Utvecklingsuppdrag
  • Teknisk projektledning
  • Projektmedverkan


Vi har en bred kompetens inom fysik, fysikalisk kemi, material, fotonik, och instrumentering.

Vi listar utlysningar för svenska och europeiska industriella utvecklingsprojekt.

Vi jobbar med kunder i flera branscher, exempelvis elektronik, materialteknik, life science, cleantech och kemisk-teknisk industri.


Nyheter