Den populära projektformen SME Instrument inom Horizon 2020 förändras. Den första steget med bidrag på 50 000 EUR försvinner helt, och det andra steget byter namn till EIC Accelerator. Jämfört med tidigare så sträcker sig finansieringen i EIC Accelerator inte lika långt i marknadsintroduktionsprocessen, men istället kan man söka riskkapital för sådana avslutande marknadsaktiviteter. I INDUSTRIPROJEKTPORTALEN så listar vi utlysningar för EIC Accelerator och andra småskaliga EU-projekt som Eurostars och Fast Track to Innovation. Läs mer hur vi jobbar med kommersialisering och projektansökningar här.