Kemisk felsökning – analyser och utredningar

Mikroskop
SEM-bild partikel
SEM

Vi löser produktionsproblem och arbetar proaktivt med avvikelser och kvalitetsfrågor åt processindustrin och läkemedelsföretag. I problemlösningsprocessen utgör vi en del av företagets produktions- eller kvalitetsavdelning och är samtidigt en förlängd arm till forskningslaboratorier och vetenskaplig kompetens. Vi utför kemiska analyser och utredningar och levererar data, rapporter och slutsatser som snabbt kan omsättas i faktiska åtgärder – vilket kan betyda miljontals sparade kronor vid driftstopp eller reklamationer. SEM/EDX, FTIR och ToF-SIMS är exempel på metoder som vi och våra partners använder oss av för att identifiera partiklar och andra föroreningar och kartlägga källor och orsaker.

Produktionsstörningar
Reklamationer
Anpassning till regelverk
Identifiering av partiklar och föroreningar
Utredning av orsaker  och källor

Åtgärdsförslag