Utvecklingsuppdrag och teknisk projektledning

Färgämneslaser
Elektronikkrets
Färgämneslaser
Kemisk processning

Med ett brett branschperspektiv och specialistkompetens inom fysik, kemi, material, fotonik och instrumentering hjälper vi företag att realisera idéer och ta fram nya produkter från tidig fas till marknadsintroduktion, leverans eller installation. Vi strävar efter ett öppet arbetsklimat med stort engagemang hos alla i teamet. Med EU-projektkoordinering, PMI-skolning och agil metodik i bagaget leder och budgeterar vi projekt med säker hand utan byråkrati.

Processer, material, instrument
Laboratorieförsök
Prototyping
Pilotskala
Kundprojekt