Forskning & Utveckling

Uppdrag

Vi hjälper företag att realisera idéer och ta fram nya produkter från tidig fas till pilotskala och marknadsintroduktion. Det kan exempelvis röra sig om teknisk projektledning, dataanalys, programmering och faktisk utveckling av till exempel processer, material, optiska komponenter och mätsystem.

Medverkan i projekt

Vi deltar gärna som partner eller underleverantör i bidragsfinansierade industriella samarbetsprojekt.

Finansiärer

Bidragsgivare till projekt som vi deltagit i som partner eller underleverantör.

Energimyndigheten
Vinnova

Forskningsprogram

Forskningsprogram som vi deltagit i som partner eller underleverantör.

E2B2
LIGHTer
RE:SOURCE
SIO Grafen