Strategisk partner – utveckling och finansiering

Testsystem displayer
Elektrokrom display

Svenska och europeiska forskningsprogram erbjuder fantastiska möjligheter att finansiera kommersialisering av innovationer. En genomtänkt satsning mot utlysningar som matchar idé, mognadsgrad och affärsläge kan resultera i miljonbidrag och ge en ordentlig skjuts i innovationsprocessen. Felsatsningar kan däremot få förödande konsekvenser och leda till spilld arbetstid eller betungande samarbeten. För att undgå fallgroparna hjälper vi företag med att ta fram strategier för utveckling, finansiering, IP och samarbeten. Vi identifierar matchande utlysningar och kan ta ett helhetsgrepp om företagets utvecklingsprocess.

Vi listar aktuella utlysningar från flera finansiärer på vår industriprojektportal.

Utvecklingsstrategi
Bevakning av forskningsprogram
Matchning mot utlysningar
Samarbeten med forskare
FoU-ledning

Projektansökningar

Projektplanering
Förnyelsebar energi
Fjärrvärme
Kemisk-teknisk industri

Vi gör projektansökningar på uppdragsbasis och deltar även som projektledare eller utvecklare i beviljade projekt. I ansökningsprocessen lämnar vi inget åt slumpen och har ett bra facit för industriprojekt och universitetssamarbeten i flera branscher. Från många uppdrag som utvärderare är vi väl förtrogna med beslutsvägarna i Bryssel och i Sverige. Till skillnad från bidragskonsulter är vi själva forskare och kan bidra på ett helt annat sätt till det vetenskapliga och tekniska upplägget. Vi jobbar brett och behärskar flera olika projektformer.

Skicka offertförfrågan och berätta om er projektidé och vilken utlysning ni tänkt söka så återkommer vi med förslag. Om förutsättningarna är de rätta är vi öppna för delat risktagande.

Svenska och internationella utlysningar
Projektupplägg och partners
Leder ansökningsarbetet
Skriver, redigerar
Projektkoordinator