Innovationspartner

Vi hjälper företag att arbeta strategiskt med utveckling, projektfinansiering, IP och forskningssamarbeten. Vi hjälper till med att hitta matchande utlysningar och kan ta ett helhetsgrepp om företagets utvecklingsprocess eller medverka i advisory board.