Industriprojektportalen

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifter på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningProgram/Finansiär
20 nov 2019
Industriforskning med synkrotronljus och neutronstrålar
Vinnova – industriforskning vid storskaliga anläggningar
26 nov 2019
Planering av forsknings- och innovationsprojekt inom flygteknik, bioekonomi, IKT/IOT (Smarta städer, gruvor och mobilitet).
Vinnova – samarbeten med Brasilien
27 nov 2019
Utveckling av batteriåtervinningsteknik eller framtidens batterier för elsystem och fordon
Energimyndigheten - batteriteknik
28 nov 2019
Innovationsprojekt i samverkan mellan minst två sektorer för bättre prevention, diagnos, monitorering eller behandling.
Swelife, Medtech4Health
29 nov 2019
Projektskisser inför olika Eureka-projektformer. Feedback från Vinnova.
SWII 2019 – samarbeten med Schweiz
t.o.m. 29 nov 2019
Kompetensförstärkning i småföretag
Medtech4Health
3 dec 2019
Innovationsprojekt inom Eureka Networks för främst franska och svenska företag inom smart mobilitet med innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem.
Fransk-svenska samarbeten om smart mobilitet
3 dec 2019
För små- och medelstora företag som vill utveckla nya och bättre produkter, tjänster eller processer som skapar tillväxt.
Vinnova – Innovationsprojekt i företag
10 dec 2019
Innovation och forskning inom elektronik, mjukvara eller kommunikation för utveckling av fordonssektorn
Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
10 dec 2019
Projekt för effektivare och mer hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.
Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
10 dec 2019
FoU för produktion av nya produkter, komponenter och material med låg miljöpåverkan
Hållbar produktion - FFI
10 dec 2019

Fou för ökad trafiksäkerhet och automatisering.
Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
8 jan 2020
Ett ensamt företag kan få mellan 500 kEUR och 2,5 MEUR för 1 - 2 års projekt med marknadsnära aktiviteter. Finns också möjlighet till riskkapital från investerare.
Horizon - EIC Accelerator
11 dec 2019
Fordonsrelaterad FoU med koppling till energieffektivitet, förnybara bränslen, lägre miljöpåverkan samt global konkurrenskraft.
Energimyndigheten - FFI Energi & Miljö
7 jan 2020
Fortsättning på Innovativa startups Steg 1 för unga små- och medelstora företag.
Vinnova – Innovativa startups Steg 2
22 jan 2020
Utveckling av batteriåtervinningsteknik eller framtidens batterier för elsystem och fordon
Energimyndigheten - energilagringssystem
13 feb 2020
Internationella samarbeten. Fullständig ansökan, steg 2 av 2.
ITEA3 – mjukvara, system och tjänster
19 feb 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon - Fast Track to Innovation
19 feb 2020
Industrirelaterade doktorandprojekt på stora neutron- eller synkrotronanläggningar
Vinnova – Industriforskning vid stora anläggningar
5 mar 2020
Nyskapande förstudier - i första hand för tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Andra bedömningstillfället.
Vinnova - Bioinnovation
18 mar 2020
Ett ensamt företag kan få mellan 500 kEUR och 2,5 MEUR för 1 - 2 års projekt med marknadsnära aktiviteter. Finns också möjlighet till riskkapital från investerare.
Horizon - EIC Accelerator
24 mar 2020
Helfinansierad utveckling av prototyper, affärsmodeller och IP-strategier för unga små- och medelstora företag.
Vinnova – Innovativa startups Steg 1
20 apr 2020
Utveckling av innovativa digitala hjälpmedel som gör människor delaktiga och ger dem bättre funktionsförmåga
Vinnova - Digitala hjälpmedel
t.o.m. 30 apr 2020
Miljöstudier inför energieffektiv investering av små och medelstora företag
Energieffektivisering
15 maj 2020
Projekt inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer.
Vinnova – samarbeten med Kina
19 maj 2020
Ett ensamt företag kan få mellan 500 kEUR och 2,5 MEUR för 1 - 2 års projekt med marknadsnära aktiviteter. Finns också möjlighet till riskkapital från investerare.
Horizon - EIC Accelerator
löpande till 20 maj 2020Energikartläggning i små och medelstora företag
Energimyndigheten
9 jun 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon - Fast Track to Innovation
7 okt 2020
Ett ensamt företag kan få mellan 500 kEUR och 2,5 MEUR för 1 - 2 års projekt med marknadsnära aktiviteter. Finns också möjlighet till riskkapital från investerare.
Horizon - EIC Accelerator
27 okt 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon - Fast Track to Innovation