Industriprojektportalen

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifter på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningProgram/Finansiär
4 feb 2020
Fransk-svenska samarbeten inom smart mobilitet – uppkopplade och automatiserade fordon
Vinnova – smart mobilitet
4 feb 2020
Innovationer inom universell utformning för full delaktighet i samhället för alla
Vinnova – delaktighet
4 feb 2020
Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen
Vinnova – InfraSweden2030
5 feb 2020
Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande – testbäddar, demonstrationer, implementering, utbildning
Smart Built Environment
13 feb 2020
Internationella samarbeten. Fullständig ansökan, steg 2 av 2.
ITEA3 – mjukvara, system och tjänster
13 feb 2020
Internationella utvecklingsprojekt med få deltagare
Eurostars
19 feb 2020
Systemanalyser för utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel.
Energimyndigheten – förnybara drivmedel
19 feb 2020
Projekt för att stärka biokraftens roll och konkurrenskraft. Det kan handla om energisystemfrågor, biokraftens roll i det cirkulära flödet eller att minska utsläpp.
Energimyndigheten – biokraft
19 feb 2020
Industrirelaterade doktorandprojekt på stora neutron- eller synkrotronanläggningar
Vinnova – Industriforskning vid stora anläggningar
19 feb 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon – Fast Track to Innovation
28 feb 2020
Internationella projekt inom fjärrvärme och fjärrkyla - även globalt med länder som Kanada, USA och Kina inom ramen för International Energy Agency District Heating and Cooling (IEA DHC)
Energimyndigheten – fjärrvärme och fjärrkyla
3 mar 2020

Samarbeten om kommersiella grafentillämpningar
SIO Grafen
5 mar 2020
Nyskapande förstudier - i första hand för tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Andra bedömningstillfället.
Vinnova – Bioinnovation
10 mar 2020
Investeringar som leder till minskade utsläpp av klimatgaser
Naturvårdsverket – Klimatklivet

10 mars 2020
Projekt för energi- och resurseffektiv belysning. T.ex. utgående från behov och möjligheter inom behovsägarnätverk i bebyggelsen.
Energimyndigheten – energieffektiv belysning
våren 2020
Forsknings- och utvecklingsprojekt
Smartare Elektroniksystem
18 mar 2020
Ett enda företag kan få upp till 2,5M EUR för marknadsnära aktiviteter.
Horizon - EIC Accelerator
23 mar 2020
Utveckling av innovationer för framtidens avancerade tillverkning – bearbetning, digitalisering, intelligens, hållbarhet, kundinvolvering, människa-maskin
SMART – avancerad tillverkning
24 mar 2020
Helfinansierad utveckling av prototyper, affärsmodeller och IP-strategier för unga små och medelstora företag.
Vinnova – Innovativa startups Steg 1
7 april 2020
Material med biobaserade komponenter och processer för återvinning och produktion av sådana material
BioInnovation
20 apr 2020
Utveckling av digitala hjälpmedel som gör människor delaktiga och ger dem bättre funktionsförmåga
Vinnova – Digitala hjälpmedel
t.o.m. 30 apr 2020
Miljöstudier inför energieffektiv investering av små och medelstora företag
Energimyndigheten – Energieffektivisering
våren 2020
Projekt relaterade till metalliska material
Metalliska material
15 maj 2020
Projekt inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer.
Vinnova – samarbeten med Kina
19 maj 2020
Ett enda företag kan få upp till 2,5M EUR för marknadsnära aktiviteter.
Horizon – EIC Accelerator
28 maj 2020
Investeringar som leder till minskade utsläpp av klimatgaser
Naturvårdsverket – Klimatklivet

juni 2020
Miljöprojekt – konceptförslag
Naturvårdsverket – LIFE
30 jun 2020
Forskning om utmaningar kopplade till elnätens digitalisering och IT-säkerhet
Energiforsk – elnät
våren 2020
Projekt inom processindustriell IT och automation
PiiA
30 jun 2020
Forskning för bättre riskanalys av eldistribution
Energiforsk – tillförlitlig el
löpande till 20 maj 2020Energikartläggning i små och medelstora företag
Energimyndigheten
9 jun 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon – Fast Track to Innovation
3 sep 2020
Internationella utvecklingsprojekt med få deltagare
Eurostars
8 sep 2020
Nyskapande förstudier - i första hand för tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.
Vinnova – Bioinnovation
sep 2020
Klimatprojekt
Naturvårdsverket – LIFE
7 okt 2020
Ett enda företag kan få upp till 2,5M EUR för marknadsnära aktiviteter.
Horizon – EIC Accelerator
25 okt 2020
Investeringar som leder till minskade utsläpp av klimatgaser
Naturvårdsverket – Klimatklivet
27 okt 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon – Fast Track to Innovation
feb 2021Miljöprojekt – fullständig ansökan
Naturvårdsverket – LIFE