Kunder

 

 

Finansiärer

Bidragsgivare till projekt som vi deltar i eller har deltagit i under 2018 - 2019 som partners eller som underleverantörer till projektdeltagare.

 

 

Forskningsprogram

Forskningsprogram som vi deltar i eller har deltagit i under 2018 - 2019 som partners eller som underleverantörer till projektdeltagare.

 

 

Joint venture