Möjligheterna att ersätta hårdförkromat stål med titanmaterialet TiSurf i krävande flygapplikationer utvärderas av NewSoTech, Saab Aerostructures och Linköpings universitet. Som underleverantör till NewSoTech leder Edwards Science & Technology projektet och vi hade även huvudansvaret för projektansökan. Projektet bedrivs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. Mer information finns på Vinnovas hemsida.