Vi har beviljats stråltid på synkrotronanläggningen SOLEIL utanför Paris i det europeiska programmet TamaTA. I samarbete med industrikunder och partners kommer vi att undersöka möjligheter att utnyttja synkrotronstrålning för industriella metallanalyser.