Eurostars-projekt inom tryckt elektronik

Två företag inom tryckt elektronik har under 2019 fått igenom en Eurostars-ansökan med hjälp av Edwards Science & Technology AB. Vi koordinerade ansökningsarbetet, skrev stora delar av texten och utarbetade projektupplägget tillsammans med företagen. Ansökan rankades som en av de tjugo bästa.

Ytskydd i flygplanskonstruktioner

Möjligheterna att ersätta hårdförkromat stål med titanmaterialet TiSurf i krävande flygapplikationer utvärderas av NewSoTech, Saab Aerostructures och Linköpings universitet. Projektet bedrivs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. Det finansieras av Vinnova och pågår från 2018 till 2021. Som underleverantör till NewSoTech leder Edwards Science & Technology har vi lett projektet under en inledande fas, och vi hade även huvudansvaret för projektansökan. Mer information finns på Vinnovas hemsida.

Nytt ventilationskoncept för bostäder

Intrusiva AB i Uppsala har fått finansiering av Energimyndigheten i forskningsprogrammet E2B2 för utveckling av ett helt nytt koncept för ventilation i bostäder. Projektet påbörjades 2018 och avslutas under 2019. Edwards Science & Technology AB skrev ansökan och leder projektet som underleverantör till Intrusiva. I projektet deltar också Upwis (elektronik, mjukvara, IoT) och Uppsala universitet (AI).

Vattenreningsteknik

LAT Water Ltd. från Storbritannien har utvecklat en innovativ vattenreningsprocess som drivs med förnyelsebara energikällor eller spillvärme. Tekniken passar för produktion av dricksvatten från förorenade vattentäkter i glesbygd utan elförsörjning och för rening av industriellt nedsmutsat vatten från deponier, gruvor, pappersbruk och kemisk industri.

“Edwards Science & Technology AB har gjort det möjligt för oss att ta våra första steg mot marknadsintroduktion i Skandinavien. Mårten har introducerat oss för ett potentiell kund och tack vare stödet vi fått i affärsutvecklingen har vi kommit långt i planläggningen av en anläggning för utvinning av användbara material från avfallsströmmen.” / Dr Nick Singh, utvecklingschef på LAT Water

Hållbar belysning med uttjänta bildskärmar

2p1 går i bräschen för den cirkulära ekonomin med effektiva belysningsplattor som tillverkas av skrotade bildskärmar och säljs som funktion. Vi hjälper återkommande 2p1 med att lösa produktionsproblem och utveckla metoder för optisk kvalitetskontroll.

Mårtens sätt att dela sin expertis inom LCD-bakbelysning och erfarenheter från pionjärarbete inom återvunnen belysning har varit mycket värdefullt för oss. Den har gjort att vi har löst problem som potentiellt hade kunnat vara förödande för vårt företag men framförallt förbättrat kvaliteten på vårt erbjudande till kund. Genom att föra en kontinuerlig dialog med Edwards Science & Technology där båda parter tydligt förklarar förväntningar och möjligheter har vi skapat ett samarbete som flyter smidigt.” / Joel Smedberg, entreprenör och VD för 2p1 AB i Gävle

Utbyggnad av forskningsanläggning

Solibro Research AB utvecklar solelprodukter och produktionsteknologi för dessa. 2014 hade verksamheten växt ur sina lokaler och det fanns en plan att införa nya avancerade analysinstrument och ny processteknik för utvärdering och vidareutveckling.

"Edwards Science & Technology AB hjälpte oss att lösa detta i en kritisk situation genom att koordinera alla aktiviteter rörande utbyggnaden av lokalerna och intaget av nya instrument och maskiner under 2015 – 2016."

Eurostars-projekt inom tryckt elektronik

En utvecklare av tryckt elektronik och två akademiska samarbetspartners har under 2016 fått igenom en Eurostars-ansökan med hjälp av Edwards Science & Technology AB. Vi koordinerade ansökningsarbetet, skrev stora delar av texten och utarbetade projektupplägget tillsammans med de sökande organisationerna. Ansökan blev väl mottagen av utvärderarna och rankades högt.

Vid förfrågan går det att få mer information om vår insats av uppdragsgivaren.

Materialvetenskaplig support åt gummitillverkare

AnVa Polytech AB framställer ovulkat gummi och tillverkar formsprutade gummiprodukter för bland annat maskiner och fordon. I samarbete med Nordic Business Emergence har Edwards Science & Technology AB under 2016 - 2017 hjälpt AnVa Polytech att utreda materialvetenskapliga frågeställningar och även skrivit en VINNOVA-ansökan för AnVa Polytech inom programmet Materialbaserad konkurrenskraft. Ansökan beviljades.

Grundplåt för ultrasnabb laserskrotskärare

Beamic AB i Falun har tagit fram en ultrasnabb laserbaserad maskin för kantskärning av plåt i stålverk.  Grundplåten till företagets verksamhet kom från en beviljad VINNOVA-ansökan i utlysningen Innovationsprojekt i Företag 2015. Ansökan skrevs av Edwards Science & Technology AB.

EU-projekt för utveckling av radiokommunikationsteknik

Uppstartsföretaget Wireless Peer-to-Peer Technologies AB i Falun utvecklar radioteknik för avancerad gruppkommunikation i områden utan mobiltäckning. Exempel på användare är jägare, vildmarksturister och räddningstjänst. I ett pågående europeiskt EuroCPS-projekt förbättrar man kommunikationen i ojämn terräng. EuroCPS-ansökan skrevs av Edwards Science & Technology AB.