Projektansökningar

Vi gör projektansökningar på uppdragsbasis och deltar även som projektledare eller utvecklare i beviljade projekt. Vi lämnar inget åt slumpen och har ett bra facit för industriprojekt i flera branscher. Från många uppdrag som utvärderare förstår vi också hur besluten tas när ansökningar beviljas eller avslås.

Svenska projekt: Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket, ERUF.

Svenska innovationsprogram: LIGHTer, Metalliska material, Produktion2030, SweLife, Medtech4Health, SIO Grafen, Smartare elektroniksystem, Bioinnovation, InfraSweden, Drive Sweden, Innovair, IoT Sverige, PiiA, RE:Source, Smart Built Environment, Swedish Mining Innovation, Viable Cities.

EU-projekt för mindre företag och startups: Eurostars, EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator.

Cluster-projekt inom Eureka – SMART, CELTIC-NEXT, ITEA 4, Xecs

RIA-, IA- och CSA-projekt inom Horizon Europe med många partners.

Speciella Europa-program: EP PerMed