Kategorier
Nyheter

Bra projektmöjligheter under hösten

Vi uppdaterad regelbundet vår lista med utlysningar för industriprojekt. Förutsättningarna för att vi ska kunna bidra till bra ansökningar och projekt i höstens utlysningar är speciellt goda för Metalliska material, LIGHTer, SIO Grafen, Quantum Kick-Start, Produktion2030 och Eurostars. Kontakta oss för mer info.

Kategorier
Nyheter

Ytskydd i flygplans­konstruktioner

Projektansökan beviljad inom det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer. Möjligheterna att ersätta hårdförkromat stål med ett titanmaterial i krävande flygapplikationer utvärderas av Saab Aerostructures, Linköpings universitet och en materialutvecklare. Som underleverantör leder Edwards Science & Technology projektet och vi hade även huvudansvaret för projektansökan.