Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningOm utlysning
28 maj 2020
Naturvårdsverket – Klimatklivet
Investeringar som leder till minskade utsläpp av klimatgaser
29 maj 2020
Vinnova - omställning i spåren av Corona
Projekt för snabb och innovativ omställning av produktion eller verksamhet till följd av Corona-krisen.
1 juni 2020
Naturvårdsverket – LIFE
Miljöprojekt – konceptförslag
2 juni 2020
Energimyndigheten – omställning av industriella processer
Projekt som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser från processer eller till att få fram effektivare processer.
3 juni 2020
Energimyndigheten – verifiering med kund
Verifiering av energiinnovation med kund, gärna inom tjänstesektorn eller icke-traditionella innovationer
3 juni 2020
Horizon 2020 – FET Open
Visionära projekt som lägger grunden för omvälvande framtida teknologier genom gränsöverskridande samarbeten.
9 juni 2020
FFI – Energi & Miljö
Fordonsrelaterade FoU-projekt som rör energieffektivitet, förnybara bränslen, minskad miljöpåverkan samt stärkt svensk konkurrenskraft.
9 juni 2020
Horizon – Fast Track to Innovation
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
9 juni 2020
FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Projekt för ökad trafiksäkerhet och automatisering av fordon och transporter.
9 juni 2020
FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Projekt för effektivt och hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.
9 juni 2020
FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Projekt för utveckling av fordonssektorn med innovation och forskning inom elektronik, mjukvara eller kommunikation.
9 juni 2020
FFI – Hållbar produktion
FoU-projekt inom produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.
10 juni 2020
Vinnova - omställning i spåren av Corona
Projekt för snabb och innovativ omställning av produktion eller verksamhet till följd av Corona-krisen.
15 juni 2020

Eureka – internationella AI–projekt
Industridrivna och marknadsorienterade klusterprojekt med fokus på AI
sommar 2020Vinnova – AI i klimatets tjänst
AI-projekt som syftar till att få ner nettoutsläppen CO2 till noll eller att anpassa samhället till klimatförändringens effekter
16 juni 2020
LIGHTer och RE:Source – hållbart och lätt
Förstudier för hållbar användning av lättviktsmaterial
17 juni 2020
PiiA
Projekt inom processindustriell IT och automation
25 juni 2020
Energimyndigheten – Biodrivmedel
Projektet för kommersialisering och spridning av produktionsteknik för biodrivmedel.
30 juni 2020
Energiforsk – elnät
Forskning om utmaningar kopplade till elnätens digitalisering och IT-säkerhet
30 juni 2020
Energiforsk – tillförlitlig el

Forskning för bättre riskanalys av eldistribution
1 juli 2020
Flygsamarbeten med Storbritannien
FoU-projekt inom flygteknik i samarbete med Storbritannien
18 aug 2020
Energimyndigheten – energiomställning
Projekt som bidrar till energiomställningen – med koppling till hållbar värme och kyla.
18 aug 2020

Metalliska material
Projekt relaterade till metalliska material
21 aug 2020
Energimyndigheten – sjöfart
Projekt om energieffektiva fartyg, förnybar energi, effektiv fartygsdrift, affärsmodeller
25 aug 2020
Vinnova – Innovativa startups Steg 2
Följdfiansiering för innovationsutveckling
28 aug 2020Europeiska AI-projekt med Indien
Företagsdrivna projekt med indiska samarbetspartners för innovativ användning av AI inom hälsoområdet.
1 sep 2020
Naturvårdsverket – LIFE
Klimatprojekt
3 sep 2020
Eurostars
Internationella utvecklingsprojekt med få deltagare
3 sep 2020
Smartare Elektroniksystem
Genomförbarhetsstudier inför större FoU-projekt med flera partners
8 sep 2020
Energimyndigheten – Industriklivet
Satsningar och FoU för att minska utsläpp från industriprocesser
8 sep 2020
Energimyndigheten – Industriklivet negativa utsläpp
FoU-projekt om negativa utsläpp inom ramen för Industriklivet
8 sep 2020
Vinnova - Bioinnovation
Förstudier för att testa nyskapande och radikala ideer inför större projekt om övergången till en biobaserad ekonomi.
10 sep 2020
Vinnova – industriforskning vid storskaliga anläggningar
Industriforskning med synkrotronljus och neutronstrålar
18 sep 2020
Vinnova - omställning i spåren av Corona
Projekt för snabb och innovativ omställning av produktion eller verksamhet till följd av Corona-krisen.
7 okt 2020
Horizon – EIC Accelerator
Ett enda företag kan få upp till 2,5 MEUR för marknadsnära aktiviteter.
15 okt 2020
LIGHTer – lättviktsteknologi
Årets stora LIGHTer-utlysning. Genomförbarhetsstudier och större FoU-projekt.
25 okt 2020
Naturvårdsverket – Klimatklivet
Investeringar som leder till minskade utsläpp av klimatgaser
27 okt 2020
Horizon – Fast Track to Innovation
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
5 nov 2020
STRIM - Gruv och metall
Hållbar gruvdrift och metallutvinning - förstudier, större FoU-projekt och pilotprojekt
6 nov 2020
Energimyndigheten – E2B2
Energieffektivt byggande och boende
30 nov 2020
Vinnova - samarbeten med Brasilien
Innovationsprojekt tillsammans med brasilianska aktörer
1 dec 2020
SIO Grafen
Samverkansprojekt om kommersiella tillämpningar med grafen och andra 2D-material
8 dec 2020
FFI – Energi & Miljö
Fordonsrelaterade FoU-projekt som rör energieffektivitet, förnybara bränslen, minskad miljöpåverkan samt stärkt svensk konkurrenskraft.
19 jan 2021
VINNOVA - Innovativa startups
Prototyping, affärsmodeller, skydd av lösningar…
1 feb 2021
Naturvårdsverket – LIFE
Miljöprojekt – fullständig ansökan