Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningOm utlysning
löpande
Industriklivet - strategiska industrisatsningar
Bidrag för beslutsunderlag, skapa förutsättningar och investeringar i strategiska industrisatsningar som bidrar till klimatomställning i samhället
löpande
Industriklivet - satsningar för minskade eller negativa utsläpp
Bidrag för satsningar som kan bidra till att (i) minska utsläpp av växthusgaser från industriprocesser eller (ii) uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser
1 sep 2021
Vinnova – Smartare elektroniksystem
Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt
6 sep 2022
Bioinnovation – hypotesprövning steg 1
Radikala innovativa FoU-projekt
6 sep 2021
Bioinnovation – hypotesprövning steg 1
Radikala innovativa FoU-projekt
7 sep 2021
Vinnova – Framtidens goda och hållbara vardagsmat
Innovationsprojekt och genomförbarhetsstudier som syftar till att öka utnyttjande av inhemska växtbaserade råvaror.
7 sep 2021Smart Built Environment – Innovationsidén
Vidareutveckling av idéer som rör digitalisering av samhällsbyggandet. Speciellt för små och medelstora företag och kommuner.
13 sep 2021
Vinnova – hållbar produktion inom gruv och metall
Förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt för hållbar gruvdrift och metallutvinning
14 sep 2021
Produktion2030
Utmanande forsknings- och innovationsprojekt för en hållbar och störningstålig svensk tillverkningsindustri.
14 sep 2021Vinnova – Avancerad och innovativ digitalisering
Forsknings- och innovationsprojekt för utveckling avancerad och innovativ digitalisering med tillämpningar inom autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri.
15 sep 2021
ERA-MIN 3 – metall och mineral
SLUTLIG ANSÖKAN - Internationella forskningssamarbeten inom metall och mineral för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot en cirkulär ekonomi.
15 sep 2021
Energimyndigheten – energieffektivt byggande och boende
FoU-projekt som som kan bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. Även mindre projekt med sikte på energi- och resurseffektiv renovering.
15 sep 2021
Vinnova – Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri
Utveckling och/eller validering av resurseffektiva och cirkulära lösningar för en hållbar industri utifrån ett systemperspektiv.
15 sep 2021Vinnova – Framtidens attraktiva livsmiljöer
Innovationsprojekt som visar på hur platser i städer och samhällen kan utformas hållbart, tryggt och trivsamt. Utgångspunkten är insikter om hur vi vill leva och bo som framkommit under pandemin.
22 sep 2021
Vinnova – Quantum Kick-Start
Välfinansierade projekt för kommersialisering av innovativ kvantteknik
23 sep 2021
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
"FULLSTÄNDIG ANSÖKAN - internationella samarbeten inom (i) urban cirkulär ekonomi, (ii)
Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation, (iii) Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö"
28 sep 2021
Vinnova – Omställning i spåren av pandemin
Projekt för snabb omställning av produktion eller verksamhet utgående från problem till följd av pandemin. Inom områdena kollektivt resande, kultur, rehabilitering på distans, social oro.
30 sep 2021
Vinnova – cybersäkerhet
Utveckling av lösningar för nya cybersäkerhetsutmaningar i spåren av avancerad digitalisering i industrin. T.ex. mycket hög datatakt, system av system, mjukvarudefinierade funktioner/system och AI-algoritmer.
30 sep 2021
Metalliska material
Forsknings- och utvecklingsprojekt med koppling till metalliska material.
30 sep ​2021LIGHTer
Forsknings- och innovationsprojekt och genomförbarhetsstudier inom lättviktsteknik.
5 okt 2021
SIO Grafen – Hinder och utmaningar för grafeninnovationer
Projekt som katalyserar grafeninnovation inom exempelvis standardisering, karakterisering, arbetsmiljö, cirkulära flöden, kompetensförsörjning eller användning av testbäddar och infrastruktur.
15 okt 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
2 nov 2021
Förberedelse för internationella projekt inom hälsa
Exempelvis: Förberedande pilot- eller ”proof of concept” -studier. IP-analys, användarintervjuer eller affärsplanering. Stärkt sammansättning och samverkan genom möten med tänkbara partners.
11 nov 2021
STRIM – hållbar gruvdrift och metallutvinning
Förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt inom gruv- och metallutvinning
16 nov 2021
EUREKA ITEA – mjukvara, system och tjänster
Marknadsorienterade internationella samarbetsprojekt för utveckling av programvavruintensiva system och tjänster.
30 nov 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
8 dec 2021
SIO Grafen – kommersiella tillämpningar med grafen
Genomförbarhetsstudie, forsknings- och innovationsprojekt eller demonstratorprojekt som handlar om hur grafen eller andra 2D-material förbättrar materialegenskaper eller funktioner i tillämpningar.
höst-vinter 2021
FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
höst-vinter 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
höst-vinter 2021FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.
våren 2022

Vinnova - Innovativa startups
Steg 1 - helfinansierade innovationsprojekt
25 feb 2022
EUREKA Xecs – Elektroniska komponenter och system
Internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan handla om t.ex. system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration. Lösningar inom t.ex. mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, produktion och samhällets digitalisering.
8 mars 2022
Bioinnovation – hypotesprövning steg 1
Radikala innovativa FoU-projekt
22 april 2022
CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik
Internationella IKT-samarbeten inom nätverk och molntjänster. Exempelvis säkerhet, AI, IoT, smarta städer och e-hälsa.