Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningOm utlysning
löpande
Industriklivet - strategiska industrisatsningar
Bidrag för beslutsunderlag, skapa förutsättningar och investeringar i strategiska industrisatsningar som bidrar till klimatomställning i samhället
löpande
Industriklivet - satsningar för minskade eller negativa utsläpp
Bidrag för satsningar som kan bidra till att (i) minska utsläpp av växthusgaser från industriprocesser eller (ii) uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser
2 aug 2021
Förberedelse för internationella projekt inom hälsa
Exempelvis: Förberedande pilot- eller ”proof of concept” -studier. IP-analys, användarintervjuer eller affärsplanering. Stärkt sammansättning och samverkan genom möten med tänkbara partners.
31 aug 2021
Vinnova - Innovativa startups
Steg 1 - helfinansierade innovationsprojekt
1 sep 2021
Vinnova – Smartare elektroniksystem
Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt
13 sep 2021
Vinnova – hållbar produktion inom gruv och metall
Förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt för hållbar gruvdrift och metallutvinning
15 sep 2021
ERA-MIN 3 – metall och mineral
SLUTLIG ANSÖKAN - Internationella forskningssamarbeten inom metall och mineral för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot en cirkulär ekonomi.
15 sep 2021
Energimyndigheten – energieffektivt byggande och boende
FoU-projekt som som kan bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. Även mindre projekt med sikte på energi- och resurseffektiv renovering.
23 sep 2021
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
"FULLSTÄNDIG ANSÖKAN - internationella samarbeten inom (i) urban cirkulär ekonomi, (ii)
Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation, (iii) Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö"
30 sep 2021
Vinnova – cybersäkerhet
Utveckling av lösningar för nya cybersäkerhetsutmaningar i spåren av avancerad digitalisering i industrin. T.ex. mycket hög datatakt, system av system, mjukvarudefinierade funktioner/system och AI-algoritmer.
hösten 2021LIGHTer – lättviktsteknologi
Branschöverskridande genomförbarhetsstudier och större FoU-projekt
15 okt 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
2 nov 2021
Förberedelse för internationella projekt inom hälsa
Exempelvis: Förberedande pilot- eller ”proof of concept” -studier. IP-analys, användarintervjuer eller affärsplanering. Stärkt sammansättning och samverkan genom möten med tänkbara partners.
30 nov 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
höst-vinter 2021
FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
höst-vinter 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
höst-vinter 2021FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.