Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningOm utlysning
löpande
Industriklivet - strategiska industrisatsningar
Bidrag för beslutsunderlag, skapa förutsättningar och investeringar i strategiska industrisatsningar som bidrar till klimatomställning i samhället
löpande
Industriklivet - satsningar för minskade eller negativa utsläpp
Bidrag för satsningar som kan bidra till att (i) minska utsläpp av växthusgaser från industriprocesser eller (ii) uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser
13 apr 2021
ERA-NET ForestValue
FoU kring hur skog och skogsråvaror kan bidra till en hållbar värld
15 apr 2021
Språngbräda till framtidens metalliska material - Steg 1
Genomförbarhetsstudier inför kommande större framkantsprojekt (Steg 2) inom den svenska metall- och verkstadsindustrin.

15 apr 2021
Vinnova - Uppskalning för hållbar industri
Uppskalning av lovande industriell teknik som kan bidra till hållbarhet och klimatomställning
15 apr 2021
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
"PROJEKTSKISSER - internationella samarbeten inom (i) urban cirkulär ekonomi, (ii)
Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation, (iii) Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö"
27 apr 2021
Industriklivet - FoU för minskade eller negativa utsläpp
FoU-projekt som kan bidra till att (i) minska utsläpp av växthusgaser från industriprocesser eller (ii) uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser
29 apr 2021
SIO Grafen
Genomförbarhetsstudier med grafen och andra 2d-material.
6 maj 2021
ERA-NET - Smarta energisystem
Steg 2 - Internationalla projekt för grön energiomställning med digitala metoder. Hållbarhet, infrastruktur, affär.
11 maj 2021
Vinnova – samarbete med Tyskland
FoU-projekt med små och medelstora företag i samarbete med företag och andra aktörer i Tyskland. Skapa förutsättningar för gemensam utveckling produkter, teknikbaserade tjänster och metoder som leder till hållbara lösningar med marknadspotential.
17 maj 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
26 maj 2021
Energimyndigheten – Hållbar vindkraft
FoU-projekt om hållbar vindkraft
17 maj 2021

Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe

27 maj 2021PiiA – dataanalys i processindustrin
FoU-projekt och genomförbarhetsstudier för digitalisering av industriella värdekedjor
28 maj 2021
EURIPIDES och PENTA – elektronik
Snabb och flexibel finansiering av europeiska samarbetsprojekt inom elektronik – fullständig ansökan
29 maj 2021
Energimyndigheten – energieffektiv belysning
Samverkansprojekt för speciellt: (i) planering för belysning i byggprocessen, (ii) belysningssystem och digital styrning, (iii) belysning i nya tillämpningar som LiF eller virusbekämpning, (iv) marknadsnära tester av krav på cirkulär ekonomi
31 maj 2021
Vinnova – Klimatanpassning i den byggda miljön
Forskning eller innovation för anpassning av städer och samhällen efter klimatförändringar
6 jun 2021
Vinnova - Indutrisamarbeten med Indien
Företagsdrivna FoU-projekt relaterade till covid-19 inom smarta städer och miljöteknik, digitalisering och IoT
8 jun 2021

Vinnova – AI i klimatets tjänst
För AI och datadrivna lösningar med potential att ge betydande utsläppsminskningar i ett globalt perspektiv
8 jun 2021
FFI – Energi & Miljö
Branschöverskridande samverkan med hög innovationsgrad och stor potential till minskad klimatpåverkan
8 jun 2021

FFI – Hållbar produktion
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot hållbar produktion av fordon, drivlinor och komponenter.
8 jun 2021
FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.
8 jun 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
8 jun 2021FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
8 jun 2021
Energimyndigheten – Omställning i industrin
FoU-projekt med sikte på: (i) Nettonollutsläpp från industrins processer. (ii) Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser. (iii)
Hållbart företagande inom industrin "
8 jun 2021
Vinnova – precisionshälsa
Forskning och innovation som främjar precisionshälsa
9 jun 2021
AI i klimatets tjänst
Utveckling av AI-lösningar för betydande utsläppsminskningar i ett globalt perspektiv
31 aug 2021
Vinnova - Innovativa startups
Steg 1 - helfinansierade innovationsprojekt
15 sep 2021
ERA-MIN 3 – metall och mineral
SLUTLIG ANSÖKAN - Internationella forskningssamarbeten inom metall och mineral för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot en cirkulär ekonomi.
23 sep 2021
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
"FULLSTÄNDIG ANSÖKAN - internationella samarbeten inom (i) urban cirkulär ekonomi, (ii)
Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation, (iii) Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö"
hösten 2021LIGHTer – lättviktsteknologi
Branschöverskridande genomförbarhetsstudier och större FoU-projekt
15 okt 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
30 nov 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
höst-vinter 2021
FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
höst-vinter 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
höst-vinter 2021FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.