Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningOm utlysning
1 dec 2020Vinnova - innovationsprojekt
Innovationsprojekt för små och medelstora företag med sikte på nya produkter, tjänster eller processer. Framtagning av prototyper, demo, testning och validering.
1 dec 2020
SIO Grafen
Samverkansprojekt om kommersiella tillämpningar med grafen och andra 2D-material
8 dec 2020
FFI – Energi & Miljö
Fordonsrelaterade FoU-projekt som rör energieffektivitet, förnybara bränslen, minskad miljöpåverkan samt stärkt svensk konkurrenskraft.
8 dec 2020
FFI – Hållbar produktion
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot hållbar produktion av fordon, drivlinor och komponenter.
8 dec 2020FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.
8 dec 2020FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
8 dec 2020FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
14 dec 2020
SMART – avancerad tillverkning Steg 1
STEG 1: Europeiska industriprojekt för utveckling av avancerad tillverkningsteknologi: bearbetning, intelligenta system, digital design, data, människa-maskin, hållbara processer, kundanpassning
31 dec 2020
Regionalt investeringsstöd
Max 35 % stöd för investeringar i stödområde A eller B.
31 dec 2020Regionala företagsstöd
Kan sökas i stora delar av Sverige. Varierande stödnivåer.
28 jan 2021Metalliska material för elektriska tillämpningar
FoU-projekt och genomförbarhetsstudier om material för alla aspekter av elektrifiering: fordon, maskiner, energialstring, energilagring.
19 jan 2021
VINNOVA - Innovativa startups
Prototyping, affärsmodeller, skydd av lösningar…
26 jan 2021
Horizon 2020 – European Green Deal
Finansiering med 1 MEUR för FoU-projekt för minskad påverkan på klimat och miljö
2 feb 2021
InfraSweden2030 – Transportinfrastruktur
innovationsprojekt med skalbara, snabbimplementerade och resurseffektiva lösningar för hållbar utveckling av transportinfrastrukturen
4 feb 2021
Eurostars
Internationella utvecklingsprojekt med få deltagare

11 febProduktion 2030
FoU-projekt som skapar hållbar konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri
15 feb 2021
ITEA 3 – mjukvara, system och tjänster
Marknadsorienterade internationella samarbetsprojekt för utveckling av programvavruintensiva system och tjänster.
vinter-vår 2021
Naturvårdsverket – LIFE
Miljöprojekt – fullständig ansökan
26 feb 2021
EURIPIDES och PENTA – elektronik
Snabb och flexibel finansiering av europeiska samarbetsprojekt inom elektronik – projektskiss
1 mars 2021EIT Innoenergy – Investment Round
Investeringar i projekt för innovationer inom hållbar energi med stor kommersiell potential
3 mar 2021
Radikala innovativa FoU-projekt
Bioinnovation – hypotesprövning steg 1
16 mar 2021Steg 2 - innovationsprojekt med 90 % finansiering
Vinnova - Innovativa startups
våren 2021
Smartare Elektroniksystem
Forsknings- och innovationsprojekt
24 mar 2021
SMART – avancerad tillverkning
Europeiska industriprojekt för utveckling av avancerad tillverkningsteknologi: bearbetning, intelligenta system, digital design, data, människa-maskin, hållbara processer, kundanpassning
våren 2021PiiA – dataanalys i processindustrin
FoU-projekt och genomförbarhetsstudier för digitalisering av industriella värdekedjor
28 maj 2021
EURIPIDES och PENTA – elektronik
Snabb och flexibel finansiering av europeiska samarbetsprojekt inom elektronik – fullständig ansökan
sommaren 2021

FFI – Hållbar produktion
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot hållbar produktion av fordon, drivlinor och komponenter.
sommaren 2021
FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.
sommaren 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
sommaren 2021FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
höst-vinter 2021
FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
höst-vinter 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
höst-vinter 2021FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.