Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningOm utlysning
löpande
Industriklivet - strategiska industrisatsningar
Bidrag för beslutsunderlag, skapa förutsättningar och investeringar i strategiska industrisatsningar som bidrar till klimatomställning i samhället
löpande
Industriklivet - satsningar för minskade eller negativa utsläpp
Bidrag för satsningar som kan bidra till att (i) minska utsläpp av växthusgaser från industriprocesser eller (ii) uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser
vinter-vår 2021
Naturvårdsverket – LIFE
Miljöprojekt – fullständig ansökan
26 feb 2021
EURIPIDES och PENTA – elektronik
Snabb och flexibel finansiering av europeiska samarbetsprojekt inom elektronik – projektskiss
1 mars 2021EIT Innoenergy – Investment Round
Investeringar i projekt för innovationer inom hållbar energi med stor kommersiell potential
3 mar 2021
Radikala innovativa FoU-projekt
Bioinnovation – hypotesprövning steg 1
10 mar 2021
INEA – cleantech
Innovativa projekt inom ren energi och ren industri som bidrar till Europas gröna nystart med sikte på klimatneutralitet. Konsortier med flera partners eller en ensam partner. CAPEX < 7,5 MEUR.
11 mar 2021Smartare Elektroniksystem
Forsknings- och innovationsprojekt
15 mar 2021
Energimyndigheten – hållbara energiinnovationer
Innovativa koncept med kommersiell potential och som bidrar till ett framtida hållbart energisystem
16 mar 2021Vinnova - Innovativa startups
Steg 2 - innovationsprojekt med 90 % finansiering
24 mar 2021
SMART – avancerad tillverkning
Europeiska industriprojekt för utveckling av avancerad tillverkningsteknologi: bearbetning, intelligenta system, digital design, data, människa-maskin, hållbara processer, kundanpassning
25 mar 2021
Vinnova – Utmaningsdriven innovation Steg 2
Samverkansprojekt som siktar på att lösa samhällsutmaningar
25 mar 2021
Vinnova – Utmaningsdriven innovation Steg 3
Fortsättning på samverkansprojekt i Steg 2 inför bredare spridning, uppskalning och implementering.
30 mar 2021
Fossilfritt flyg 2045
Projekt med sikte på fossilfritt flyg - elflyg, vätgasdrift, förnybara bränslen
31 mars 2021
Medtech4Health
Utveckling av medicintekniska idéer från vård- och omsorgsgivare.
1 apr 2021
ERA-MIN 3 – metall och mineral
PROJEKTSKISS - Internationella forskningssamarbeten inom metall och mineral för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot en cirkulär ekonomi.
7 apr 2021
Vinnova – fossilfria arbetsmaskiner
Förstudier och fullskaliga projekt för FoU och implementering av fossilfria arbetsmaskiner
12 apr 202
CELTIC–NEXT – IKT
Internationella IKT-samarbeten inom nätverk och molntjänster. Exempelvis säkerhet, AI, IoT, smarta städer och e-hälsa.
13 apr 2021
ERA-NET ForestValue
FoU kring hur skog och skogsråvaror kan bidra till en hållbar värld
15 apr 2021
Språngbräda till framtidens metalliska material - Steg 1
Genomförbarhetsstudier inför kommande större framkantsprojekt (Steg 2) inom den svenska metall- och verkstadsindustrin.

15 apr 2021
Vinnova - Uppskalning för hållbar industri
Uppskalning av lovande industriell teknik som kan bidra till hållbarhet och klimatomställning
15 apr 2021
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
"PROJEKTSKISSER - internationella samarbeten inom (i) urban cirkulär ekonomi, (ii)
Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation, (iii) Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö"
27 apr 2021
Industriklivet - FoU för minskade eller negativa utsläpp
FoU-projekt som kan bidra till att (i) minska utsläpp av växthusgaser från industriprocesser eller (ii) uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser
våren 2021PiiA – dataanalys i processindustrin
FoU-projekt och genomförbarhetsstudier för digitalisering av industriella värdekedjor
29 apr 2021
SIO Grafen
Genomförbarhetsstudier med grafen och andra 2d-material.
våren 2021
Vinnova – AI i klimatets tjänst
För AI och datadrivna lösningar med potential att ge betydande utsläppsminskningar i ett globalt perspektiv
våren 2021
Vinnova – Förberedelser för Horizon-projekt
Planeringsprojekt med minst tre svenska aktörer inför Horizon Europe-ansökan i enlighet med målen för satsningen Hållbar industri.
6 maj 2021
ERA-NET - Smarta energisystem
Steg 2 - Internationalla projekt för grön energiomställning med digitala metoder. Hållbarhet, infrastruktur, affär.
11 maj 2021
Vinnova – samarbete med Tyskland
FoU-projekt med små och medelstora företag i samarbete med företag och andra aktörer i Tyskland. Skapa förutsättningar för gemensam utveckling produkter, teknikbaserade tjänster och metoder som leder till hållbara lösningar med marknadspotential.
28 maj 2021
EURIPIDES och PENTA – elektronik
Snabb och flexibel finansiering av europeiska samarbetsprojekt inom elektronik – fullständig ansökan
29 maj 2021
Energimyndigheten – energieffektiv belysning
Samverkansprojekt för speciellt: (i) planering för belysning i byggprocessen, (ii) belysningssystem och digital styrning, (iii) belysning i nya tillämpningar som LiF eller virusbekämpning, (iv) marknadsnära tester av krav på cirkulär ekonomi
31 maj 2021
Vinnova – Klimatanpassning i den byggda miljön
Forskning eller innovation för anpassning av städer och samhällen efter klimatförändringar
6 jun 2021
Vinnova - Indutrisamarbeten med Indien
Företagsdrivna FoU-projekt relaterade till covid-19 inom smarta städer och miljöteknik, digitalisering och IoT
sommar 2021

FFI – Hållbar produktion
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot hållbar produktion av fordon, drivlinor och komponenter.
sommar 2021
FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.
sommar 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
sommar 2021FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
15 sep 2021
ERA-MIN 3 – metall och mineral
SLUTLIG ANSÖKAN - Internationella forskningssamarbeten inom metall och mineral för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot en cirkulär ekonomi.
23 sep 2021
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
"FULLSTÄNDIG ANSÖKAN - internationella samarbeten inom (i) urban cirkulär ekonomi, (ii)
Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation, (iii) Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö"
höst-vinter 2021
FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
höst-vinter 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
höst-vinter 2021FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.