Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningOm utlysning
18 sep 2020
Vinnova - omställning i spåren av Corona
Projekt för snabb och innovativ omställning av produktion eller verksamhet till följd av Corona-krisen.
21 sep 2020Energimyndigheten – havsenergi
Utveckling av lösningar och kunskap för havsenergisystem - vågkraft, strömkraft, salt- och temperaturgradientkraft
29 sep 2020Vinnova – medicinska innovationer
Innovationsprojekt baserad på medicinsk forskning inom flera områden.
30 sep 2020Vinnova – AI för nybörjare
Kortare projekt för att ett företag ska kunna påbörja sin resa inom AI
30 sep 2020Energimyndigheten – elektromobilitet
FoU-projekt för snabbare elektrifiering av transportsektorn
30 sep 2020EIT RawMaterials – Eramet Real-time Monitoring Challenge
Utvärdering av smarta lösningar för monitorering av gruvdrift och metallurgiska processer.
30 sep 2020Naturvårdsverket – Klimatklivet
Investeringar som leder till minskade utsläpp av klimatgaser
30 sep 2020Vinnova – Förbättrad livskvalitet med IoT
Internet of Things i offentlig sektor – förberedelser, prototyping, genomförbarhetsstudier
6 okt 2020
Naturvårdsverket – LIFE
Klimatprojekt
7 okt 2020
Horizon – EIC Accelerator
Ett enda företag kan få upp till 2,5 MEUR för marknadsnära aktiviteter. Speciell Green Deal-utlysning.

15 okt 2020
LIGHTer – lättviktsteknologi
Årets stora LIGHTer-utlysning. Genomförbarhetsstudier och större FoU-projekt.
27 okt 2020
Horizon – Fast Track to Innovation
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
5 nov 2020
STRIM - Gruv och metall
Hållbar gruvdrift och metallutvinning - förstudier, större FoU-projekt och pilotprojekt
6 nov 2020
Energimyndigheten – E2B2
Energieffektivt byggande och boende
10 nov 2020ITEA – mjukvara
Europeiska industriprojekt för utveckling av mjukvarubaserade system och tjänster för exempelvis fordon, medicinsk teknik och säkerhet.
25 nov 2020Swelife och Medtech4Health
Kommersiella projekt för bättre prevention, diagnos, monitorering och behandling som leder till ökad tillväxt inom life sciene-sektorn.
30 nov 2020
Vinnova - samarbeten med Brasilien
Innovationsprojekt tillsammans med brasilianska aktörer
30 nov 2020Europeiska AI-projekt med Indien
Företagsdrivna projekt med indiska samarbetspartners för innovativ användning av AI inom hälsoområdet.
1 dec 2020Vinnova - innovationsprojekt
Innovationsprojekt för små och medelstora företag med sikte på nya produkter, tjänster eller processer. Framtagning av prototyper, demo, testning och validering.
1 dec 2020
SIO Grafen
Samverkansprojekt om kommersiella tillämpningar med grafen och andra 2D-material
8 dec 2020
FFI – Energi & Miljö
Fordonsrelaterade FoU-projekt som rör energieffektivitet, förnybara bränslen, minskad miljöpåverkan samt stärkt svensk konkurrenskraft.
årsskiftet 20/21
Metalliska material för elektriska tillämpningar
FoU-projekt och genomförbarhetsstudier om material för alla aspekter av elektrifiering: fordon, maskiner, energialstring, energilagring.
19 jan 2021
VINNOVA - Innovativa startups
Prototyping, affärsmodeller, skydd av lösningar…
1 feb 2021
Naturvårdsverket – LIFE
Miljöprojekt – fullständig ansökan
26 feb 2021
EURIPIDES och PENTA – elektronik
Snabb och flexibel finansiering av europeiska samarbetsprojekt inom elektronik – projektskiss
1 mars 2021EIT Innoenergy – Investment Round
Investeringar i projekt för innovationer inom hållbar energi med stor kommersiell potential
våren 2021PiiA – dataanalys i processindustrin
FoU-projekt och genomförbarhetsstudier för digitalisering av industriella värdekedjor
28 maj 2021
EURIPIDES och PENTA – elektronik
Snabb och flexibel finansiering av europeiska samarbetsprojekt inom elektronik – fullständig ansökan