Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

Deadline UtlysningOm utlysningen
sök när som helst
EIC Accelerator – föransökan
Föransökan för seal-of-excellence och kvalificering för fullständig ansökan. EIC Accelerator finansierar uppskalning av innovationer som kan skapa nya marknader eller radikalt förändra existerande marknader. Ett ensamt företag kan söka. Gäller både fritt valda områden och specifika utmaningar.
14 maj 2024
Chips JU – Elektroniska komponenter och system
Projektskiss Chips-2024-1-IA och Chips-2-RIA. Samverkansprojekt med aktörer från halvledarkretsar och elektroniska komponenter till system av system (SoS). Både mjukvara och hårdvara.
14 maj 2024
Chips JU – Elektroniska komponenter och system
Fullständig ansökan Chips-3-RIA. Samverkansprojekt med aktörer från halvledarkretsar och elektroniska komponenter till system av system (SoS). Både mjukvara och hårdvara.
14 maj 2024
Vinnova – Produktion Farma Medtech
Genomförbarhetsstudier för hållbara produktionsprocesser för läkemedel och medicintekniska produkter.
15 maj 2024
Energimyndigheten – Industrins omställning FoU
FoU-projekt med sikte på ett eller flera av följande: Nettonollutsläpp från industrins processer. Negativa utsläpp. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser. Hållbart företagande inom industrin. Energi- och klimatsmarta material och produkter.
15 maj 2024
Energimyndigheten – Lansera i Indien
Intag hösten 2024 för svenska SME-företag i programmet India-Sweden Innovations’ Accelerator (ISIA). Målet är snabb marknadsintroduktion av ny teknik för ett hållbart energisystem och för att motverka klimatförändringarna. I det 18 månader långa programmet ingår resor till Indien, exportcoaching, business-möten, exponering, marknadsföring med mera.
16 maj 2024
Eureka – Tillämpad kvantteknik
FoU-projekt inom kvantberäkning, kvantsimulering, kvantkommunikation och kvantsensorer.
23 maj 2024
Vinnova – Regler för ny teknik
Bidrag för studier av hur regler och styrmede kan utformas och förbättras för att möta banbrytande teknik inom vissa områden.
29 maj 2024
Vinnova – Digital Infrastruktur och Kommunikation
FoU-projekt om digital infrastruktur och kommunikation med industriellt fokus.
30 maj 2024
Globalstars – Projekt med Taiwan
Internationella FoU-projekt tillsammans med minst en partner i Taiwan. Fler partners kan delta.
4 jun 2024
Vinnova – planeringsbidrag internationell ansökan
Planeringsbidrag inför internationell ansökan. Exempelvis finansiering av projektskrivarkonsulter. Gäller följande områden: Hållbar industri, Hållbara samhällen, Hållbar precisionshälsa, Hållbara matsystem eller Hållbar mobilitet.
5 jun 2024
Energimyndigheten – Viable Cities
Pionjärstäder kan söka medel för att leverera ett klimatkontkontrakt för 2030, processer för omställning till 2030, ett team som håller i omställningen, en portfölj med satsningar samt en klimatinvesteringsplan. Projekten ska ledas av en kommun. Aktörer från flera olika typer av organisationer måste delta.
13 juni 2024
Medtech4Health – Implementering
Implementering och testning av nya medicintekniska lösningar. Analys av vilka anpassningar som måste göras före implementering.
20 jun 2024
EP PerMed - Precisionsmedicin
Fullständig ansökan i första utlysningen i nytt Europa-program för precisionsmedicin (personalized medicine).
sommar 2024Vinnova – Resurseffektivitet, resiliens - etapp 1
Verifiering av innovativa uppslag kopplade till resurseffektivitet och resiliens.
sommar 2024Vinnova – Acceleration av deeptechföretag
Accelerera den kommersiella utvecklingen av deeptechföretag.
17 sep 2024
Chips JU – Elektroniska komponenter och system
Fullständig ansökan Chips-2024-1-IA och Chips-2-RIA. Samverkansprojekt med aktörer från halvledarkretsar och elektroniska komponenter till system av system (SoS). Både mjukvara och hårdvara.
18 sep 2024EIC Transition
Vidareutveckling och verifiering av innovationer i relevanta miljöer samt affärsutveckling inför framtida kommersialisering. Endast för resultat som genererats i vissa typer av Europa-projekt.
25 sep 2024
Vinnova – planeringsbidrag internationell ansökan
Planeringsbidrag inför internationell ansökan. Exempelvis finansiering av projektskrivarkonsulter. Gäller följande områden: Hållbar industri, Hållbara samhällen, Hållbar precisionshälsa, Hållbara matsystem eller Hållbar mobilitet.
26 sep 2024
SIO Grafen – Demonstratorprojekt
Demonstratorprojekt för kommersiella tillämpningar med 2D-material.
3 okt 2024
EIC Accelerator – fullständig ansökan
Fullständig ansökan. EIC Accelerator finansierar uppskalning av innovationer som kan skapa nya marknader eller radikalt förändra existerande marknader. Ett ensamt företag kan söka. Gäller både fritt valda områden och specifika utmaningar.
16 okt 2024
EIC Pathfinder Challenges
Utveckling i tidigt skede av framtida tekniska och vetenskapliga ideer med mycket stor potential inom vissa områden - ansvarsfull elektronik, ren och effektiv kylning, precisionsnutrition, solenergi i rymden samt digitaliserad arkitektur och byggnation för t.ex. nya material. Bidrag på upp till 3 - 4 miljoner Euro för små konsortier.
15 dec 2024
Energimyndigheten – Lansera i Indien
Intag vår 2024 för svenska SME-företag i programmet India-Sweden Innovations’ Accelerator (ISIA). Målet är snabb marknadsintroduktion av ny teknik för ett hållbart energisystem och för att motverka klimatförändringarna. I det 18 månader långa programmet ingår resor till Indien, exportcoaching, business-möten, exponering, marknadsföring med mera.