Analyser

Kemisk felsökning och analys

Vi hjälper läkemedelsföretag och andra processföretag att undanröja kostsamma driftstörningar och kvalitetsproblem. Med forensisk metodologi utreder vi orsaker och betydelse och levererar data, rapporter och slutsatser som snabbt kan omsättas i faktiska åtgärder.

Vi hyr in oss i universitetslaboratorier i Uppsala för snabb egen åtkomst till instrument. Partiklar och föroreningar identifieras med mikroskop, SEM/EDX, FTIR, Raman och andra metoder. Rådata och bilder hanteras effektivt med egenutvecklad programvara. Vid behov använder vi analysprogram som OriginLab eller tar fram speciella Python-skript för fördjupade analyser och visualisering av data. Tillsammans med forskare och partners kan vi också göra mycket speciella analyser med ett brett spann av avancerade mätmetoder.

Produktionsstörningar, kontaminerade ingredienser, kundreklamationer, anpassning till regelverk, uppskalningsproblem, utveckling av analysmetoder…

Industriella materialanalyser

Vårt samägda Joint Venture Uppsala Synchrotronix hjälper industriföretag att få unika insikter om sina material och processer genom experiment vid MAX IV, Petra-3 och andra synkrotronljusanläggningar. Vi jobbar tillsammans med experter på olika mätmetoder som XPS, tomografi och SAXS/WAXS. Edwards Science & Technology bidrar med kompletterade analyser med SEM/EDX och andra konventionella tekniker.