Analyser

Kemisk felsökning och analys

Vi hjälper speciellt läkemedelsföretag att undanröja kostsamma driftstörningar och kvalitetsproblem. Partiklar och föroreningar identifieras med SEM/EDX och andra analyser. Vi utreder orsaker och betydelse och levererar data, rapporter och slutsatser som snabbt kan omsättas i faktiska åtgärder.

Vi hyr in oss i universitetslaboratorier i Uppsala för snabb egen åtkomst till instrument, och tillsammans med forskare och partners går vi vid behov djupare med specialanalyser.

Produktionsstörningar, reklamationer, anpassning till regelverk

Industriella materialanalyser

Vårt samägda Joint Venture Uppsala Synchrotronix hjälper industriföretag att få unika insikter om sina material och processer genom experiment vid MAX IV, Petra-3 och andra synkrotronljusanläggningar. Vi jobbar tillsammans med experter på olika mätmetoder som XPS, tomografi och SAXS/WAXS. Edwards Science & Technology bidrar med kompletterade analyser med SEM/EDX och andra konventionella tekniker.