Forskning & Utveckling

Uppdrag

Med ett brett perspektiv hjälper vi företag att realisera idéer och ta fram nya produkter från tidig fas till pilotskala och marknadsintroduktion. Det gäller både teknisk projektledning, dataanalys och faktisk utveckling av till exempel processer, material, optiska komponenter och mätsystem.

Medverkan i projekt

Utöver vanliga kunduppdrag deltar vi även som partner eller underleverantör i bidragsfinansierade industriella samarbetsprojekt, där vi typiskt koordinerar de tekniska aktiviteterna och sköter admin och rapportering till finansiärerna.

Finansiärer

Bidragsgivare till projekt som vi deltar i eller har deltagit i under 2018 – 2020 som partners eller som underleverantörer till projektdeltagare.

Energimyndigheten
Vinnova

Forskningsprogram

Forskningsprogram som vi deltar i eller har deltagit i under 2018 – 2020 som partners eller som underleverantörer till projektdeltagare.

E2B2
LIGHTer
RE:SOURCE
SIO Grafen