Innovationspartner

Svenska och europeiska forskningsprogram erbjuder bra möjligheter att finansiera kommersialisering av innovationer. En genomtänkt satsning mot utlysningar som matchar idé, mognadsgrad och affärsläge kan resultera i miljonbidrag och ge en ordentlig skjuts i innovationsprocessen. Felsatsningar kan däremot få förödande konsekvenser och leda till spilld arbetstid och betungande samarbeten. För att undgå fallgroparna hjälper vi företag att arbeta strategiskt med utveckling, projektfinansiering, IP och forskningssamarbeten. Vi identifierar matchande utlysningar och kan som innovationspartner ta ett helhetsgrepp om det lilla företagets utvecklingsprocess.