Projekt

SEM-mätningar i Round Robin

SIO Grafen

Vårt delägda startup Uppsala Synchrotronix deltar under 2020 i en Round Robin för att få fram bättre karakteriseringsmetoder för industriellt grafen. Edwards Science & Technology deltar indirekt som underleverantör till Uppsala Synchrotronix och gör SEM-analyser. Projektet finansieras och leds av SIO Grafen.

Titanmaterial i flygapplikationer

LIGHTer

Möjligheterna att ersätta hårdförkromat stål med ett titanmaterial i krävande flygapplikationer utvärderas av en materialutvecklare, Saab Aerostructures och Linköpings universitet. Projektet bedrivs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer och pågår från 2018 till 2021. Som underleverantör har Edwards Science & Technology lett projektet under en inledande fas, och vi hade även huvudansvaret för projektansökan.

Smart ventilation

Energimyndigheten
E2B2

Intrusiva AB i Uppsala har tagit fram ett nytt koncept för ventilation av bostäder. Projektet påbörjades 2018 och avslutades i mars 2020. Edwards Science & Technology AB skrev ansökan och var med och ledde projektet som underleverantör till Intrusiva. I projektet deltog också Upwis (elektronik, mjukvara, IoT) och Uppsala universitet (AI). Mer info om projektet hittar du här.

Utbyggnad av forsknings­anläggning

Solibro Research
Solibro

Solibro Research AB utvecklar solelprodukter och produktionsteknologi för dessa. 2014 hade verksamheten växt ur sina lokaler och det fanns en plan att införa nya avancerade analysinstrument och ny processteknik för utvärdering och vidareutveckling.

“Edwards Science & Technology AB hjälpte oss att lösa detta i en kritisk situation genom att koordinera alla aktiviteter rörande utbyggnaden av lokalerna och intaget av nya instrument och maskiner under 2015 – 2016.”

Hållbar belysning med uttjänta bildskärmar

Recycled luminaries

2p1 går i bräschen för den cirkulära ekonomin med effektiva belysningsplattor som tillverkas av skrotade bildskärmar och säljs som funktion. Vi hjälper återkommande 2p1 med att lösa produktionsproblem och utveckla metoder för optisk kvalitetskontroll.

Mårtens sätt att dela sin expertis inom LCD-bakbelysning och erfarenheter från pionjärarbete inom återvunnen belysning har varit mycket värdefullt för oss. Den har gjort att vi har löst problem som potentiellt hade kunnat vara förödande för vårt företag men framförallt förbättrat kvaliteten på vårt erbjudande till kund. Genom att föra en kontinuerlig dialog med Edwards Science & Technology där båda parter tydligt förklarar förväntningar och möjligheter har vi skapat ett samarbete som flyter smidigt.” / Joel Smedberg, entreprenör och VD för 2p1 AB i Gävle

Material­­­vetenskaplig support åt gummi­tillverkare

AnVa Polytech
AnVa Polytech products

AnVa Polytech AB framställer ovulkat gummi och tillverkar formsprutade gummiprodukter för bland annat maskiner och fordon. I samarbete med Nordic Business Emergence har Edwards Science & Technology AB under 2016 – 2017 hjälpt AnVa Polytech att utreda materialvetenskapliga frågeställningar och även skrivit en VINNOVA-ansökan för AnVa Polytech inom programmet Materialbaserad konkurrenskraft. Ansökan beviljades.