Kategorier
Nyheter

Bra projektmöjligheter under hösten

Vi uppdaterad regelbundet vår lista med utlysningar för industriprojekt. Förutsättningarna för att vi ska kunna bidra till bra ansökningar och projekt i höstens utlysningar är speciellt goda för Metalliska material, LIGHTer, SIO Grafen, Quantum Kick-Start, Produktion2030 och Eurostars. Kontakta oss för mer info.

Kategorier
Nyheter

Planeringsstöd för EU-ansökningar inom hållbar industri

Vi vill dra vårt strå till stacken för att lösa de riktigt stora industriella klimatutmaningarna som fossilfritt stål, smarta produktionsprocesser och elektrifiering. Ett sätt kan vara att jobba ihop med ambitiösa företag i det nya forskningsprogrammet Horizon Europe. Vinnovas planeringsbidrag för stora EU-satsningar på hållbar industri gör det lättare för oss att delta under hela processen från identifiering av lämpliga utlysningar och partnersök till det faktiska genomförande av ett beviljat projekt. För utlysningar med deadline under 2021 bör man ta de första steget redan nu. Kontakta oss för mer info!

Kategorier
Nyheter

Godkänd Eurostars-ansökan om tryckt elektronik

Ytterligare en Eurostars-ansökan som vi hållit i har godkänts. Projektet handlar om användning av tryckt elektronik i konstruktioner. Sex partners deltar. Nästa deadline för Eurostars är 3 september.

Kategorier
Nyheter

Godkända synkrotron­ansökningar

Vårt delägda joint venture Uppsala Synchrotronix har fått igenom ytterligare två Vinnova-ansökningar om industriella synkrotronmätningar. Totalt har man varit med och sökt sex projekt som alla har beviljats. Uppsala Synchrotronix deltar också som partner i projekten.

Kategorier
Nyheter

Ny Eurostars-ansökan om tryckt elektronik

Vi har precis lämnat in ännu en Eurostars-ansökan om tryckt elektronik med sex partners. Nästa deadline för Eurostars är 3 september. Kontakta oss redan nu för att utan stress utarbeta ett bra projektupplägg, hitta rätt partners och skriva en bra ansökan. Vi hjälper er också med ansökningar till Fast Track to Innovation, EIC Accelerator och andra EU-program.

Kategorier
Nyheter

SEM-mätningar i Round Robin

Vårt delägda startup Uppsala Synchrotronix deltar i en Round Robin för att få fram bättre karakteriseringsmetoder för industriellt grafen. Vi kommer att delta indirekt som underleverantör till Uppsala Synchrotronix och göra SEM-analyser. Projektet finansieras av SIO Grafen.

Kategorier
Nyheter

Beviljad Eurostars-ansökan

Beviljad och topprankad Eurostars-ansökan inom elektronik med ett svenskt och ett kanadensiskt företag. Vi hade huvudansvaret för ansökan.

Kategorier
Nyheter

E2B2-presentation av Intrusiva

På E2B2:s årskonferens 8 februari presenterade Johnny Gentzel Intrusivas arbete med att ta fram hållbara ventilationslösningar i ett E2B2-projekt som finansieras av Energimyndigheten och där vi har en administrativ roll som projektledare.

Kategorier
Nyheter

Ytskydd i flygplans­konstruktioner

Projektansökan beviljad inom det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer. Möjligheterna att ersätta hårdförkromat stål med ett titanmaterial i krävande flygapplikationer utvärderas av Saab Aerostructures, Linköpings universitet och en materialutvecklare. Som underleverantör leder Edwards Science & Technology projektet och vi hade även huvudansvaret för projektansökan. 

Kategorier
Nyheter

Joint Venture för industriella synkrotron­mätningar

Tillsammans med ROMO Scientific AB har vi bildat ett joint venture, Uppsala Synchrotronix AB, som hjälper industrin att bedriva FoU i framkant vid MAX IV och andra synkrotronljusanläggningar över hela världen.