Projektansökningar

Vi gör projektansökningar på uppdragsbasis och deltar även som projektledare eller utvecklare i beviljade projekt. I ansökningsprocessen lämnar vi inget åt slumpen och har ett bra facit för industriprojekt och universitetssamarbeten i flera branscher. Från många uppdrag som utvärderare är vi väl förtrogna med beslutsvägarna i Bryssel och i Sverige. Till skillnad från bidragskonsulter är vi själva forskare och kan bidra på ett helt annat sätt till det vetenskapliga och tekniska upplägget. Vi jobbar brett och behärskar flera olika projektformer.

Några finansiärer: Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Eureka, Horizon 2020

Exempel på svenska program: LIGHTer, Metalliska material, Produktion2030, SweLife, Medtech4Health

Exempel på europeiska program: Eurostars, EIC Accelerator, Fast Track to Innovation