Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

Deadline UtlysningOm utlysning
löpande
Industriklivet - mot implementering
Genomförbarhetsstudier, pilot och demo och investeringar mot implementering rörande utsläpp av växthusgaser: (i) minskning av processindustrins utsläpp, (ii) permanenta negativa utsläpp, (iii) strategiska industriella insatser för minskning av utsläpp i övriga samhället.
24 mar 2022
Eurostars
Internationella utvecklingsprojekt med få deltagare
31 mar 2022
Energimyndigheten
TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem
12 apr 2022
Hållbar mobilitet – Kina/Europa
Stöd för svenskt deltagande i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram för urban mobilitet.
12 apr 2022Vinnova – Horizon-planeringsbidrag för Hållbar industri
Planeringsbidrag kan sökas för utvalda utlysningar och topics inom Horisont Europa som är relevanta för området Hållbar industri.
12 apr 2022
Vinnova – Utmaningsdriven innovation
Steg 3. Innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.
14 apr 2018
CELTIC-NEXT – ITK
Internationella samarbetsprojekt med inriktning på informations- och kommunikationsteknik. Nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.
21 apr 2022
Vinnova – Hållbar industri
Vidareutveckling och uppskalning av lösningar som bidrar till en hållbar industri – test och demonstration i verklig miljö.
22 apr 2022
CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik
Internationella IKT-samarbeten inom nätverk och molntjänster. Exempelvis säkerhet, AI, IoT, smarta städer och e-hälsa.
22 apr 2022
Flygteknisk forskning
Mindre projekt för utveckling av flygteknik. I första hand för mindre företag.
25 apr 2022
Produktion2030 – framtidens arbete
Projekt med sikte mot attraktiva, produktiva och socialt hållbara arbeten i tillverkningsindustrin.
2 maj 2022
EUREKA – Hållbar industri
Internationella FoU-projekt som brett inom flera sektorer främjar hållbarhetsaspekter i industrin.
3 maj 2022
Resurseffektiv och cirkulär industri
Industriella samarbetsprojekt för utveckling och demonstration av material- och energisnåla lösningar för industrin.
3 maj 2022
SMART – Avancerad tillverkning
Internationella FoU-projekt för ökad konkurrenskraft, tillväxt och attraktivitet i tillverkningsindustrin.
11 maj 2022
MedTech4Health – Kompetensförsörjning i småföretag
Möjlighet för småföretag att tillfälligt anlita en extern person för att hjälpa företaget att få ut en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.
12 maj 2022
Vinnova – Hälsa och mat
Förberedelseprojekt inför internationell ansökan om hälsa och mat
24 maj 2022
Energimyndigheten – FoU-projekt inom Bio+
"FoU-projekt som leder till kunskap om biomassans användning och omvandling samt om biobaserade värdekedjor och biobaserade system. Teman: (i) Biomassa och biobaserade lösningar. (ii) Hållbarhet, samhällsperspektiv och systemanalys.
25 maj 2022
MedTech4Health – Kompetensförsörjning i småföretag
Möjlighet för småföretag att tillfälligt anlita en extern person för att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.
26 maj 2022
PiiA – Dataanalys för processindustrin
FoU-projekt och genomförbarhetsstudier för användning av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin.
31 maj 2022
Energimyndigheten – Verifiering av affärsidéer inom Bio+
Projekt för verifiering av kommersiell potential för koncept som kan bidra till energi- och kolimatomställningen genom säkrare energiförsörjning och ett fossilfritt Sverige.
14 juni 2022
Energimyndigheten – Industrins omställning
Genomförbarhetsstudier och FoU-projekt inom områdena (i) Nettonollutsläpp från industrins processer, (ii) Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser, (iii) Hållbart företagande inom industrin
15 jun 2022
Metalliska material – Språngbräda steg 2
Projekt som stärker innovationsområdet Metalliska material genom utnyttjande eller möjliggörande av framväxande teknologier.
15 jun 2022
Metalliska material – Effektiva materialflöden
FoU-projekt för utveckling av hållbara materialflöden i metallindustrin. Exempel: design och tillverkning för effektiv materialanvändning, beräkningsmetoder för hållbarhet över hela livscykeln, processutveckling optimerad för nya materialegenskaper och råvaror, samt spårbarhet.
10 aug 2022Avancerad och innovativ AI
AI-projekt med hög innovativ höjd och påvisat stor potential för konsortier med minst två deltagare. Företag eller offentlig sektor ska vara behovsägare.
11 aug 2022
Vinnova – Hälsa och mat
Förberedelseprojekt inför internationell ansökan om hälsa och mat
23 aug 2022
BioInnovation – biobaserade produkter, komponenter och material
Industriella samarbetsproject för storskalig övergång från fossilbaserat till biobaserat. Utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material som kan ersätta råvaror med stor klimatpåverkan.
23 aug 2022BioInnovation – Hypotesprövning steg 1
Stöd för mindre nyskapande och innovativa FoU-projekt som verifiering inför ett mer omfattande projekt. Idéerna ska ha potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.
15 sep 2022MedTech4Health – Kompetensförsörjning i småföretag
Möjlighet för småföretag att tillfälligt anlita en extern person för att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.
15 sep 2022
Eurostars
Internationella utvecklingsprojekt med relativa få deltagare – för små och medelstora innovativa, teknikutvecklande företag tillsammans med andra aktörer
hösten 2022
Key Digital Technologies JU – elektroniska komponenter och system
Internationella samverkansprojekt med inriktning på elektroniska komponenter och system för tillämpningar inom industriell produktion, fordonssektorn, energi och 5G/6G.
20 okt 2022Vinnova – Hälsa och mat
Förberedelseprojekt inför internationell ansökan om hälsa och mat