Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningOm utlysning
löpande
Industriklivet - strategiska industrisatsningar
Bidrag för beslutsunderlag, skapa förutsättningar och investeringar i strategiska industrisatsningar som bidrar till klimatomställning i samhället
löpande
Industriklivet - satsningar för minskade eller negativa utsläpp
Bidrag för satsningar som kan bidra till att (i) minska utsläpp av växthusgaser från industriprocesser eller (ii) uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser
26 maj 2021
Energimyndigheten – Hållbar vindkraft
FoU-projekt om hållbar vindkraft
27 maj 2021PiiA – dataanalys i processindustrin
FoU-projekt och genomförbarhetsstudier för digitalisering av industriella värdekedjor
28 maj 2021
EURIPIDES och PENTA – elektronik
Snabb och flexibel finansiering av europeiska samarbetsprojekt inom elektronik – fullständig ansökan
29 maj 2021
Energimyndigheten – energieffektiv belysning
Samverkansprojekt för speciellt: (i) planering för belysning i byggprocessen, (ii) belysningssystem och digital styrning, (iii) belysning i nya tillämpningar som LiF eller virusbekämpning, (iv) marknadsnära tester av krav på cirkulär ekonomi
31 maj 2021
Vinnova – cybersäkerhet
Utveckling av lösningar för nya cybersäkerhetsutmaningar i spåren av avancerad digitalisering i industrin. T.ex. mycket hög datatakt, system av system, mjukvarudefinierade funktioner/system och AI-algoritmer.
31 maj 2021
Vinnova – Klimatanpassning i den byggda miljön
Forskning eller innovation för anpassning av städer och samhällen efter klimatförändringar
1 jun 2021
Förberedelse för internationella projekt inom hälsa
Exempelvis: Förberedande pilot- eller ”proof of concept” -studier. IP-analys, användarintervjuer eller affärsplanering. Stärkt sammansättning och samverkan genom möten med tänkbara partners.
2 jun 2021
Vinnova – avancerad och innovativ digitalisering
FoU-projekt med inriktning mot avancerad och innovativ digitalisering inom områdena autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri.
6 jun 2021
Vinnova - Indutrisamarbeten med Indien
Företagsdrivna FoU-projekt relaterade till covid-19 inom smarta städer och miljöteknik, digitalisering och IoT
8 jun 2021
FFI – Energi & Miljö
Branschöverskridande samverkan med hög innovationsgrad och stor potential till minskad klimatpåverkan
8 jun 2021

FFI – Hållbar produktion
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot hållbar produktion av fordon, drivlinor och komponenter.
8 jun 2021
FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.
8 jun 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
8 jun 2021FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
8 jun 2021
Vinnova – precisionshälsa
Forskning och innovation som främjar precisionshälsa
9 jun 2021

Vinnova – AI i klimatets tjänst
För AI och datadrivna lösningar med potential att ge betydande utsläppsminskningar i ett globalt perspektiv
15 jun 2021
Energimyndigheten – Omställning i industrin
FoU-projekt med sikte på: (i) Nettonollutsläpp från industrins processer. (ii) Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser. (iii)
Hållbart företagande inom industrin "
28 jun 2021
Eureka – internationella AI–projekt
Industridrivna och marknadsorienterade klusterprojekt med fokus på AI
2 aug 2021
Förberedelse för internationella projekt inom hälsa
Exempelvis: Förberedande pilot- eller ”proof of concept” -studier. IP-analys, användarintervjuer eller affärsplanering. Stärkt sammansättning och samverkan genom möten med tänkbara partners.
31 aug 2021
Vinnova - Innovativa startups
Steg 1 - helfinansierade innovationsprojekt
1 sep 2021
Vinnova – Smartare elektroniksystem
Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt
13 sep 2021
Vinnova – hållbar produktion inom gruv och metall
Förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt för hållbar gruvdrift och metallutvinning
15 sep 2021
ERA-MIN 3 – metall och mineral
SLUTLIG ANSÖKAN - Internationella forskningssamarbeten inom metall och mineral för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot en cirkulär ekonomi.
15 sep 2021
Energimyndigheten – energieffektivt byggande och boende
FoU-projekt som som kan bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. Även mindre projekt med sikte på energi- och resurseffektiv renovering.
23 sep 2021
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
"FULLSTÄNDIG ANSÖKAN - internationella samarbeten inom (i) urban cirkulär ekonomi, (ii)
Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation, (iii) Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö"
30 sep 2021
Vinnova – cybersäkerhet
Utveckling av lösningar för nya cybersäkerhetsutmaningar i spåren av avancerad digitalisering i industrin. T.ex. mycket hög datatakt, system av system, mjukvarudefinierade funktioner/system och AI-algoritmer.
hösten 2021LIGHTer – lättviktsteknologi
Branschöverskridande genomförbarhetsstudier och större FoU-projekt
15 okt 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
2 nov 2021
Förberedelse för internationella projekt inom hälsa
Exempelvis: Förberedande pilot- eller ”proof of concept” -studier. IP-analys, användarintervjuer eller affärsplanering. Stärkt sammansättning och samverkan genom möten med tänkbara partners.
30 nov 2021
Planeringsbidrag för Horizon Europe
Planeringsbidrag för svenska partners i ansökningar om hållbar industri inom Horizon Europe
höst-vinter 2021
FFI – Elektronik, mjukvara och kommunikation
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot ett svenskt globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen för utveckling av fordonskoncept
höst-vinter 2021FFI – Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
Förstudier och fullskaliga projekt som siktar mot att uppnå nollvisionen genom utveckling av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor och konsekvenser av olyckor.
höst-vinter 2021FFI – Effektiva och uppkopplade transportsystem
Förstudier och fullskaliga projekt med sikte mot effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter med fokus på affärsmodeller och människans roll.