Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

Deadline UtlysningOm utlysning
löpande
Industriklivet - mot implementering
Genomförbarhetsstudier, pilot och demo och investeringar mot implementering rörande utsläpp av växthusgaser: (i) minskning av processindustrins utsläpp, (ii) permanenta negativa utsläpp, (iii) strategiska industriella insatser för minskning av utsläpp i övriga samhället.
10 aug 2022Avancerad och innovativ AI
AI-projekt med hög innovativ höjd och påvisat stor potential för konsortier med minst två deltagare. Företag eller offentlig sektor ska vara behovsägare.
11 aug 2022
Vinnova – Hälsa och mat
Förberedelseprojekt inför internationell ansökan om hälsa och mat
17 aug 2022
Vinnova – Hållbart system för mat
Aktörer förbereder sig för att kunna jobba tillsammans mot ambitiösa mål för ett hållbart matsystem.
23 aug 2022
BioInnovation – biobaserade produkter, komponenter och material
Industriella samarbetsproject för storskalig övergång från fossilbaserat till biobaserat. Utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material som kan ersätta råvaror med stor klimatpåverkan.
23 aug 2022BioInnovation – Hypotesprövning steg 1
Stöd för mindre nyskapande och innovativa FoU-projekt som verifiering inför ett mer omfattande projekt. Idéerna ska ha potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.
25 aug 2022
Energimyndigheten – Globala nätverk
Stöd för samarbeten med utomeuropeiska forskare för formulering av projektidéer som syftar till att nå de globala hållbarhetsmålen.
1 sep 2022
Produktion2030 – Cirkularitet Steg 1
Förstudier (Steg 1) inför senare FoU-projekt (Steg 2) som bidrar till ökad cirkularitet inom tillverkningsindustrin i Sverige.
6 sep 2022
BioInnovation – Hypotesprövning steg 1
Verifiering (Steg 1) av innovativa visionära ideer kopplat till den nya biobaserade ekonomin inför större nyskapande projekt (Steg 2).
13 sep 2022
Metalliska material – FoU
FoU-projekt som syftar till att öka metallindustrins innovationsförmåga och konkurrenskraft och skapa nya lösningar.
hösten 2022
Vinnova – Startups med stor påverkan
Startups med potential att göra avtryck inom globala utmaningar kan ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller ta fram IP-strategier.
15 sep 2022MedTech4Health – Kompetensförsörjning i småföretag
Möjlighet för småföretag att tillfälligt anlita en extern person för att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.
15 sep 2022
EN-UAC – utveckling av städer
Finansiering av svenska aktörers deltagande i internationella projekt för att ta fram metoder och verktyg för hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer.
15 sep 2022
Eurostars
Internationella utvecklingsprojekt med relativa få deltagare – för små och medelstora innovativa, teknikutvecklande företag tillsammans med andra aktörer
21 sep 2022
KDT JU – Elektroniska komponenter och system
Internationella projekt om elektroniska komponenter och system, både mjukvara och hårdvara. Syftar till hållbar digital omställning inom exempelvis industriell produktion, fordonssektorn, energi och 5G/6G.
29 sep 2022
Vinnova – Utmaningsdriven innovation steg 3
Samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar. I Steg 3 är fokus på testning och provning av resultat inför bredare spridning, uppskalning och nyttiggörande.
hösten 2022
Key Digital Technologies JU – elektroniska komponenter och system
Internationella samverkansprojekt med inriktning på elektroniska komponenter och system för tillämpningar inom industriell produktion, fordonssektorn, energi och 5G/6G.
20 okt 2022Vinnova – Hälsa och mat
Förberedelseprojekt inför internationell ansökan om hälsa och mat
20 okt 2022
Vinnova – Avancerad digitalisering
Utveckling av komponenter och systemlösningar för nästa generations industriella digitala lösningar – och som leder till nya produkter och tjänster i Sverige.
vintern 2022
Swelife, Medtech4Health – Bättre hälsa
Innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling med tydligt påvisat behov.