Utlysningar

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifterna på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för att få hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

Deadline UtlysningOm utlysning
löpande
Industriklivet - mot implementering
Genomförbarhetsstudier, pilot och demo och investeringar mot implementering rörande utsläpp av växthusgaser: (i) minskning av processindustrins utsläpp, (ii) permanenta negativa utsläpp, (iii) strategiska industriella insatser för minskning av utsläpp i övriga samhället.
25 feb 2022
EUREKA Xecs – Elektroniska komponenter och system
Internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan handla om t.ex. system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration. Lösningar inom t.ex. mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, produktion och samhällets digitalisering.
8 mar 2022
Bioinnovation – hypotesprövning steg 1
Radikala innovativa FoU-projekt
8 mar 2022
Industriklivet - FoU för minskade eller negativa utsläpp
FoU-projekt som kan bidra till att (i) minska utsläpp av växthusgaser från industriprocesser eller (ii) uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser
14 mar 2022
RE:Source
Cirkulär ekonomi och hållbar materialanvändning - genomförbarhetsstudier, FoU-projekt och demonstrationsprojekt
24 mar 2022
Eurostars
Internationella utvecklingsprojekt med få deltagare
31 mars 2022
Energimyndigheten
TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem
22 apr 2022
CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik
Internationella IKT-samarbeten inom nätverk och molntjänster. Exempelvis säkerhet, AI, IoT, smarta städer och e-hälsa.
15 sep 2022
Eurostars
Internationella utvecklingsprojekt med få deltagare